Souhlas se zpracováním osobních údajů pro odběr novinek (newsletterů)

Velice si vážíme Vaší přízně a chuti být s námi ve spojení!

Abychom s Vámi mohli být v kontaktu a informovat Vás o novinkách, připravovaných akcích a zajímavých projektech, budeme potřebovat Váš souhlas, což je právní základ pro zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který je kdykoliv odvolatelný. Je zcela na Vaší svobodné vůli, zda s námi chcete zůstat ve spojení a být součástí našich projektů a nových výzev. 

V případě, že nám dáte palec nahoru a udělíte souhlas, budou zpracovány Vaše osobní údaje v rozsahu emailové adresy. 

Nemusíte se bát, že budeme Vaše osobní údaje držet do nekonečna. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlášení se z odebírání v rámci každého newsletteru. Udržujeme také naši databázi aktuální tím,  že odstraňujeme kontakty, které po dobu 3 měsíců neprojevují zájem tím, že newslettery neotevírají.

Aby mohlo dojít ke spojení mezi námi, využíváme služeb externích dodavatelů. Subjektem zajišťujícím služby provozování a správy internetové stránky je Pux s.r.o., IČ: 26915545 a společnost Digitree Group S.A., jejíž služby jsou využívány pro zasílání newsletterů. Bezpečí Vašich dat je však zajištěno pomocí smluvních ujednání s těmito dodavateli a pomocí vhodných záruk. Do zemí mimo EU, EHP či mezinárodním organizacím osobní údaje nepředáváme.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem dáváte společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 43 670 Litvínov, IČO: 275 97 075, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24430, která je v postavení správce osobních údajů.  

Můžeme Vás ujistit, že zpracování Vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s aktuální legislativou, tj. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit nebo využít kontaktních údajů našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (e-mailová adresa: osobniudaje@orlenunipetrol.cz, poštovní adresa: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4)

Chceme být vůči Vám dostatečně transparentní, a proto Vám přinášíme i další informace, které se k udělení Vašeho souhlasu vztahuji a to především Vaše práva:

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a to elektronicky pomocí tlačítka „odhlášení z newsletteru“, které bude obsaženo v každé takové zprávě (newsletteru), nebo formou elektronické zprávy na výše uvedené kontakty pověřence.

Dále máte vůči Správci právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR, právo na omezení zpracování osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR, právo na přenositelnost údajů, právo na námitku a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s právními předpisy.

Děkujeme Vám!

 

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.