Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Společnost ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Záluží 1, 436 70 Litvínov, IČO: 275 97 075 („Unipetrol“ nebo také „Správce“) klade velký důraz na transparentnost zpracování a bezpečí Vašich osobních údajů, které jsou považovány za přísně důvěrné, a nakládá s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 216/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími platnými právními předpisy.

Unipetrol je v souladu s článkem 4 odst. 7 GDPR správcem Vámi poskytovaných osobních údajů.

Unipetrol si váží Vaší důvěry a proto Vás v souladu se zásadou transparentnosti tímto dokumentem „Zásady ochrany osobních údajů“ („Zásady“) informuje o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou potřebné pro níže uvedené účely.

Tyto Zásady se vztahují na internetové stránky www.ltai.cz („Internetové stránky“) a jsou primárně určeny pro návštěvníky Internetových stránek, tazatele a příjemce newsletterů.

V případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon vašich práv se na Unipetrol můžete kdykoliv obrátit a to prostřednictvím kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.

Informace k jednotlivým účelům zpracování osobních údajů

Zasílání newsletterů (odběr novinek)

Na Internetových stránkách máte možnost přihlásit se k odběru novinek (newsletterů) a to skrze zadání Vaší emailové adresy do vymezeného pole. Abychom mohli Vaši emailovou adresu využít a informovat Vás tak o novinkách, připravovaných akcích a zajímavých projektech, budeme potřebovat Váš souhlas, což je právní základ pro zpracování osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který je kdykoliv odvolatelný. Je zcela na Vaší svobodné vůli, zda s námi chcete být ve spojení a být součástí našich projektů a nových výzev.
 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje Unipetrol tyto údaje:

  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa)

V případě udělení souhlasu prostřednictvím vložení Vaši emailové adresy do vymezeného pole na Internetových stránkách budou Vaše osobní údaje zpracovávány subjektem zajišťujícím služby provozování a správy Internetové stránky, jímž je Pux s.r.o., IČ: 26915545 a společností Digitree Group S.A., jejíž služby jsou využívány pro zasílání newsletterů.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, EHP, ani jiným mezinárodním organizacím.

Více informací je uvedeno přímo v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Komunikace s tazateli

“Let’s talk about it” je prostor pro diskuze o nastávajících změnách směřujících primárně k cirkulární ekonomice a jejich předpokládaném vlivu na výrobce i spotřebitele. Účelem Internetových stránek je informovat výrobce i spotřebitele o tom, jak nejlépe přispět k budování udržitelných výrobních a obchodních modelů a jak svým chováním mohou podnítit důležité systémové změny. Diskuze by měla sloužit jako prostor, kde návštěvníci získají různé pohledy na danou problematiku a možnost dosáhnout plně informovaných rozhodnutí.

V případě, že kontaktujete Unipetrol prostřednictvím kontaktního formuláře, emailu, poštovní adresy nebo jiným způsobem, budou informace o Vašem kontaktu zpracovávané pouze za účelem návazné komunikace s Vámi a uchovávány maximálně po dobu 6 měsíců od ukončení vzájemné komunikace.

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR tj. případ, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů, které Správce sleduje, konkrétně zájem na rozvoji vztahů s návštěvníky Internetových stránek v dané problematice, zefektivnění komunikace, prezentaci obchodního jména Správce a ochraně dobré pověsti.

V případě využití kontaktního formuláře na Internetových stránkách budou Vaše osobní údaje zpracovávány subjektem zajišťujícím služby provozování a správy Internetové stránky, jímž je Pux s.r.o., IČ: 26915545.
 

Za výše specifikovaným účelem shromažďuje Unipetrol tyto údaje:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení)
  • Kontaktní údaje (e-mailová adresa, poštovní adresa či telefonní číslo)
  • Nezbytnou komunikaci mezi vámi a Unipetrolem

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, EHP ani jiným mezinárodním organizacím.

 

Online diskuze skrze platformu „Commento“

Commento je platforma, která umožňuje online diskuze na internetových stránkách, na určitá témata. Na našich Internetových stránkách slouží jako prostor pro získávání různých pohledů na danou problematiku a nových informací.

Na Internetových stránkách je implementována pomocí kódu provozovatele této platformy a je spravována na serveru provozovatele. Naše Internetové stránky online diskuzi pouze zobrazují a neukládají žádné osobní údaje o uživatelích této platformy. Commento nabízí návštěvníkovi Internetových stránek možnost zapojit se do diskuse anonymně anebo pod přihlašovacím jménem. Na přihlášení do platformy Commento může návštěvník Internetových stránek využít svůj profil v platformě Commento anebo profil v Google, X (Twitter), Github anebo Gitlab. Více informací o této platformě je k dispozici na https://commento.io/legal.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva, která můžete uplatnit skrze kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů v úvodu těchto Zásad.
 

Jedná se o právo:

(i) na přístup k osobním údajům; 

(ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů;

(iii) na výmaz osobních údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR; 

(iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech; 

(v) na přenositelnost údajů, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;

(vi) na vznesení námitky, jsou-li splněny podmínky dle GDPR;

(vii) na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;

(viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Soubory cookies

Pro správnou funkci Internetových stránek je někdy nezbytné umístit malé datové soubory, označované jako cookies, na vaše zařízení. Jednotlivé typy cookies a další informace jsme pro vás přehledně připravily v banneru (okně), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz.

Pro některé typy cookies je vyžadován váš souhlas, který můžete kdykoliv změnit nebo odvolat prostřednictvím nastavení preferencí v banneru (okně), které můžete kdykoliv vyvolat přes tento odkaz Chci změnit nastavení cookies.

V případě udělení vašeho souhlasu s užitím všech typů cookies bude váš souhlas platný po dobu 12 měsíců, pokud jej nezměníte dříve. V případě neudělení souhlasu bude vaše volba uložena po dobu 14 dní a poté opět nabídnuta při návštěvě našich Internetových stránek.

V případě dotazů je vám k dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
 

Tyto Zásady jsou platné dnem 1. 9. 2021.

 

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.