14. prosince 2020
Téma:  Technologie
Typ: 
Článek

Energetické využití vs. pyrolýza. Konkurenční priority udržitelného rozvoje

Energetické využití vs. pyrolýza. Konkurenční priority udržitelného rozvoje

Mechanickou recyklací lze zpracovat pouze termoplasty. Materiál k recyklaci navíc musí být čistý a složený jen z jednoho druhu polymeru. Jen malá část plastového odpadu splňuje tyto relativně vysoké nároky, a proto dnes recyklujeme kolem 30 % vytříděného plastu. Zbytek posíláme na odpadové skládky nebo k energetickému zpracování buď do spaloven komunálního odpadu, či jako tzv. tuhé alternativní palivo (TAP) do cementáren.

Jako jeden z perspektivních doplňků současných recyklačních technologií se jeví pyrolýza. Může pyrolýza být lepším, ekologičtějším postupem než energetické využití?

Srovnání emisí

Jak vychází pyrolýza ze srovnání s klasickým energetickým využitím?

Studie od Sphera Solutions GmbH „Evaluation of pyrolysis with LCA – 3 case studies“ uvádí, že při zpracování 1 000 kg odpadních plastů procesem pyrolýzy vzniká 1 162 kg CO2-eq. Z analýzy vychází, že 66 % CO2 vzniká při přeměně odpadu na pyrolýzní olej a 9 % při procesu čištění oleje. Zbývajících 25 % CO2 vzniká v souvislosti se sběrem, tříděním, dotřiďováním a dopravou odpadu.

Při testovaných spalovacích technologiích (spalovny komunálního odpadu či procesy využívající TAP) vzniká kolem 2 990 kg CO2-eq, tedy téměř třikrát více. 93 % emisí má na svědomí proces spalování a pouhých 7 % sběr, třídění, dotřiďování a doprava plastového odpadu.

Pyrolýza přítelem cirkulární ekonomiky

Procesem pyrolýzy, jedním z možných způsobů chemické recyklace, lze vrátit do oběhu i špinavou, na první pohled znehodnocenou směs odpadních plastů. Energetickým využitím materiálu sice získáme v něm obsaženou energii, ale už nic víc. Navíc při jeho spálení se uvolní do atmosféry značné množství emisí CO2. Produkty pyrolýzy naopak umožňují vznik nových plastových materiálů stejné kvality, jako jsou produkty z primárních zdrojů.

A vítězem je…

Energetické zpracování ve spalovnách využívá vysokou výhřevnost plastů a vrací ji do oběhu v podobě tepelné energie.

Proces pyrolýzy vrací do oběhu užitečný materiál primární kvality, a to za produkce téměř třetinových emisí ve srovnání se spalovacími technologiemi.

Energetické zpracování má a bude mít vždy svou roli, ale budoucnost, která si klade cíle cirkulární ekonomiky a zachování přírodních zdrojů, vždy upřednostní recyklační procesy, jako může být právě pyrolýza.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.