23. února 2021
Téma:  Alternativní paliva
Typ: 
Článek

Kdy přijde vodíková ekonomika do ČR?

Kdy přijde vodíková ekonomika do ČR?

Česká republika, stejně jako Evropská unie, stojí na prahu nové, vodíkové dekády. Tato cesta je reálnou možností, jak postupně snížit závislost na fosilních palivech, dekarbonizovat těžký průmysl a splnit ambiciózní cíl nulových emisí CO2 do roku 2050.

Dekarbonizace průmyslu

Zatímco budoucnost čisté dopravy spočívá v komplexní integraci hned několika typů nízkoemisních či bezemisních typů vozidel, dekarbonizace průmyslu patří zejména obnovitelným zdrojům energie a vodíku.

I přesto, že se o vodíku mluví jako o „palivu budoucnosti“, jde v průmyslu o velmi známou a hojně používanou látku. Jedním z odvětví, která v současnosti využívají vodík nejvíce, je právě rafinérský průmysl. Bez vodíku by se totiž neobešla výroba veškerých pohonných hmot, jelikož právě vodík hraje důležitou roli při jejich zpracování ze surové ropy.

Kde všude může vodík pomoct?

Dnes je využíván zejména takzvaný „šedý“ vodík, vyráběný ze zemního plynu nebo ropných zbytků, při jehož výrobě dochází k emisi CO2. Nicméně dostupnost obnovitelných zdrojů již umožňuje vodík vyrobit například rozkladem vody za pomoci elektřiny z větrných a solárních elektráren. Přesto, že jde o chemicky zcela totožnou látku, má takto vyrobený „zelený“ vodík nulovou emisní stopu a může efektivně nahradit nejen „šedý“ vodík v rafinerii, ale třeba také koks v metalurgii při výrobě surového železa. „Zelený“ vodík můžeme stále použít jako zelené palivo, ale i k výrobě zelenějších paliv či jiných surovin.

Dále může být také hodnotným doplňkem energetického mixu jako nosič elektrické energie. S jeho pomocí lze rozšířit nabídku obnovitelné elektřiny, protože energie uložená do vodíku je k dispozici i za nepřítomnosti slunce či větru.

Vodíková ekonomika už začíná

Při přechodu na vodíkovou ekonomiku lze s postupem času očekávat rozšíření využití i do dalších sektorů dopravy, zejména nákladní, hromadné a námořní. Z dlouhodobého hlediska bude ale vodík hrát klíčovou roli v dekarbonizaci rafinérského, petrochemického i metalurgického průmyslu.

ORLEN Unipetrol stojí na počátku tohoto vývoje a aktivně jej posouvá kupředu. Koncem minulého roku zahájil výstavbu první vodíkové čerpací stanice a tím jen začíná. Investice skupiny do vývoje i potřebné infrastruktury ukazují, že přechod na vodíkovou ekonomiku v ČR už pomalu začal.

Jak pokračuje vývoj vodíkové ekonomiky v ČR? Pusťte si rozhovor Michaela Londesborougha s Ing. Václavem Bystrianským z výzkumně vzdělávacího centra ORLEN UniCRE a zjistěte více zde.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.