28. června 2023
Téma:  Alternativní paliva
Typ: 
Článek

Může váš kuchyňský olej přispět k udržitelnější budoucnosti?

Může váš kuchyňský olej přispět k udržitelnější budoucnosti?

Místo toho, aby se zlikvidoval, ho můžeme znovu použít. Ne k přípravě pokrmů, ale jako součást paliva. Vozidla by jednou mohla jezdit na biopalivo získané z použitého stolního oleje. Společnosti ORLEN Unipetrol a ORLEN UniCRE vyvíjejí postup, který by mohl umožnit tento výrobek zušlechtit na vysoce kvalitní palivo pro motorová vozidla. Jak to funguje?

Evropská unie požaduje, aby výrobci paliv postupně zvyšovali podíl biopaliv druhé generace v palivech pro automobily. Předpokládá se, že tato nová generace příměsí nahradí složky biopaliv, které se vyrábí z řepkového oleje, kukuřice, cukrové třtiny a dalších potravinových plodin.

Látky, které by se mohly v blízké budoucnosti stát biopalivy druhé generace, testují výzkumní pracovníci z ORLEN UniCRE ve svých laboratořích v Chemparku Záluží nedaleko Litvínova v České republice.

Projekt zaměřen na sběr použitého kuchyňského oleje je šancí šetřit odpadní potrubí v domácnostech, omezit znečištění odpadních vod a navíc přispět k výzkumu využití odpadních olejů pro výrobu biopaliv. Zapojit se můžete i vy!

Co je to za projekt?

Sběr použitého kuchyňského oleje je zaměřený na sběr použitých kuchyňských olejů z domácností s účelem materiál testovat a zkoumat možnosti jeho využití pro výrobu biopaliva a dalších produktů.

Projekt je součástí výzkumného projektu EUCOTECH, jehož hlavním cílem je vyvinout a pilotně ověřit technologii čištění a úpravy použitých kuchyňských olejů (Used Cooking Oils – UCO) na produkty vhodné pro další zpracování v rafinérských procesech a připravit dokumentaci pro demonstrační, popřípadě provozní provedení technologie. Sekundárním cílem je srovnat navrhovaný systém sběru s existujícími metodami z hlediska environmentálního, ekonomického a sociálního dopadu.

Projekt sběru použitého kuchyňského oleje je výjimečný tím, že zahrnuje vývoj procesu čištění a zpracování skutečných použitých kuchyňských olejů z českých domácností. Hlavní výhodou projektu je kompletní řešení recyklace odpadních olejů od jejich původců až po výrobu nových udržitelných produktů, což přináší prospěch jak občanům, tak i životnímu prostředí.

Inspirace ze zahraničí

Podobné projekty jsou také realizovány v zahraničí. Například v Německu existuje program "Blue Angel" (Modrý anděl), který certifikuje paliva vyrobená z recyklovaných olejů a tuků. V USA se provádí sběr a recyklace použitého kuchyňského oleje na výrobu biopaliv, zatímco ve Velké Británii byl zahájen projekt "Grown in Britain" (Roste v Británii), který se zaměřuje na výrobu biopaliv druhé generace z odpadních surovin.

Proč je to důležité?

Jedlý olej v odpadních vodách ohrožuje životní prostředí. Oleje zatěžují čistírny odpadních vod, může tak dojít k jejich úniku do řek či kontaminaci půdy. Použitý jedlý olej ale lze využít jako surovinu s celou řadou uplatnění. Mohou z něj být vyráběny například biosložky do motorových paliv.

Projekt sběru kuchyňského oleje přináší transparentní a účinnou metodu sběru použitých kuchyňských olejů, která zvyšuje míru recyklace a snižuje znečištění. Navíc zkoumá možnosti využití této suroviny a její efektivní přeměny v biopalivo a petrochemikálie.

Jak funguje Sběr kuchyňských olejů v ČR?

Na vybraných čerpacích stanicích ORLEN Benzina jsou umístěny sběrné boxy, kam můžete odevzdat svůj použitý olej 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Sběr je propojen s aplikací ORLEN Benzina, která pomáhá analyzovat situaci a budoucí vývoj sběru kuchyňských olejů v České republice.

Součástí projektu je také vývoj plně autonomního sběrného boxu nazvaného Smartbox, který by nahradil poloautomatické sběrné boxy.

Kdo za projektem stojí?

Pilotní projekt Sběr UCO je výsledkem spolupráce ORLEN Unipetrol a ORLEN UniCRE spolu s Českým vysokým učením technickým v Praze a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Cílem je navrhnout a pilotně ověřit systém sběru použitých kuchyňských olejů z domácností s následným zpracováním na kvalitní suroviny pro výrobu biopaliv a dalších udržitelných rafinérských a petrochemických produktů.

Investice do projektu Sběr UCO činí 5,8 mil CZK a dalších 15 milionů Kč je věnováno na spolufinancování výzkumu a vývoje v rámci projektu EUCOTECH. Projekt je také spolufinancován programem TREND Technické agentury ČR.

Chcete se také přidat? Seznam zapojených čerpacích stanic a další podrobnosti najdete na stránce www.sbirejolej.cz.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.