02. srpna 2018
Téma:  Alternativní paliva
Typ: 
Článek

Vodík - pohonná hmota budoucnosti?

Vodík - pohonná hmota budoucnosti?

Časy koní a povozů už dávno minuly. Dnes můžeme jezdit po republice nebo cestovat během několika hodin z jednoho světadílu na druhý, nepotřebujeme už dny, týdny nebo roky. Letadlem, vlakem nebo automobilem můžeme cestovat na všelijaká nová, zajímavá místa. To vše je bezesporu fantastické a pohodlné, ale všechen tento provoz musí být něčím poháněn.

Od počátku průmyslové revoluce byla většina této potřebné energie dodávaná fosilními palivy. Naše ekonomie, jakož i naše soukromé životy již po několik stovek let silně závisí na fosilních palivech. Ale tyto pohonné hmoty mají různé nedostatky. Za prvé to jsou neobnovitelné zdroje energie a jako takové zde nebudou navždy. A jakmile budou vyčerpány, veškerá naše moderní technologie bude muset být poháněna něčím jiným. Navíc vliv, který spalování fosilních pohonných hmot má na naši ekologii, není nic, čím bychom se mohli chlubit. Z těchto důvodů bylo investováno mnoho času, peněz a energie do hledání nových alternativních pohonných hmot budoucnosti.

Všechen tento výzkum přinesl několik slibných výsledků. Vodík, elektrická energie, stlačený zemní plyn, stlačený vzduch a biopaliva jsou dnes nejvhodnějšími typy alternativních pohonných hmot. Každá z nich má své vlastní výhody a nevýhody, ale ta, která vyniká nade všemi ostatními, co se týče dlouhodobé uskutečnitelnosti, je vodík.

“V rámci alternativních pohonných hmot vidíme budoucnost ve vodíku. Vodík je meziforma energie a neprodukuje při spalování žádné emise. Vodík lze vyrobit několika různými způsoby, nejběžnější je parní reforming zemního plynu. Další metody jsou parciální oxidace uhlovodíků nebo separace z rafinačních procesů, a vodík lze samozřejmě vyrobit i elektrolýzou vody,” vysvětluje Dr. Ing. Tomáš Herink, ředitel výzkumu a vývoje u společnosti Unipetrol.

Technologie, která napájí auta na vodík, sestává ze dvou poměrně jednoduchých chemických reakcí, které probíhají uvnitř palivových buněk vozidla. Konečný výsledek těchto dvou chemických reakcí vytváří elektrickou energii, která je následně použita pro napájení a pohánění vozidla.

Existuje několik důvodů, proč je vodík atraktivní možností pro alternativní pohonnou hmotu. Za prvé je vodík nejčetněji se vyskytujícím prvkem na zemi, což znamená, že je skoro vyloučeno, aby byl někdy v příští době vyčerpán. Dále je to pohonná hmota, která je k dispozici teoreticky všude, kde se nachází voda a čistý zdroj energie. A snad největší výhoda vozidel na palivové články je jejich potenciál pro provoz bez jakýchkoliv škodlivých emisí. Jediný vedlejší produkt, který vychází z výfuku auta na palivové články je čistá vodní pára. Produkovaná voda je dosti čistá, aby šla pít, což znamená, že na místě spotřeby nedochází k žádnému znečištění.

“Tlak na snižování skleníkových plynů, jež jsou vytvářeny (nejen) provozem vozidel, posiluje význam využití vodíku pro transportní technologie. Dnešní projekty se zaměřují hlavně na využití vodíku jakožto nositele energie pro palivové články, než jako palivo pro spalovací motory” říká Ing. Jiří Hájek, ředitel vývoje a inovací ve výzkumném středisku UniCRE.

Další vynikající výhodou využití palivových článků pro napájení vozidel je jejich bezpečnost. I případně unikající vodík je stále mnohem bezpečnější než benzín, který zůstává na zemi a může se vznítit. Jelikož je vodík nejlehčím prvkem periodické soustavy, rychle se smísí s atmosférou a spojí se s atmosférickým kyslíkem, produkujíce vodu. A voda, jak všichni víme, pravděpodobně nevybuchne a nenapáchá žádné škody.

Auta na vodík potřebují pro natankování přibližně stejně dlouho jako auta na benzín. Jejich vodíkovou nádrž lze naplnit během několika minut a tato náplň vystačí na několik stovek kilometrů – něco, co by u klasického elektrického auta trvalo hodiny.

Vodík je vskutku nejslibnější alternativní pohonnou hmotou pro naši budoucnost. Skýtá výhody, jelikož je velice šetrný k našemu životnímu prostředí, jelikož je jednou z nejbezpečnějších pohonných hmot dostupných na trhu a protože jeho používání je rychlé a účinné.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.