25. února 2019
Téma:  Oběhové hospodářství
Typ: 
Článek

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika - co je to? Možná jde o slovní spojení, které jste v životě neslyšeli a nic vám to neříká. Nebo možná trošku tušíte, že to bude mít co do činění s ochranou životního prostředí, která se poslední roky skloňuje ve všech pádech. A není divu, ze znečištění se stal pořádný problém, který je potřeba řešit a třeba právě pomocí cirkulární ekonomiky.

O co jde a jak to funguje?

Při průmyslové výrobě dochází ke vzniku odpadních látek, a to jak při samotné výrobě jednotlivých produktů, tak i následně po použití výrobku, ať už ve formě zplodin vzniklých při jeho přepravování, obalů nebo přebytků. A s tím by si právě měla umět poradit Cirkulární ekonomika. Ta, jak již bylo zmíněno, je zaměřena nejen na zvyšování kvality životního prostředí, ale také lidského života, a to za pomoci využití cirkulace. Ta se dělí na dva základní okruhy. V tom prvním cirkulačním okruhu jsou látky, které jsou bio, či organického původu chcete-li, jsou tedy snadno odbouratelné a je možné je vrátit zpět do přírody. Druhý cirkulační okruh má na starosti syntetické látky, které se do přírody vracet v žádném případě nemají, ale měly by být znovu použitelné. Tedy základem je naučit se vyrábět a zpracovávat vše tak, aby odpady v podstatě úplně přestaly existovat.

Jak na to?

Cirkulární ekonomika klade důraz na zodpovědnou výrobu i spotřebu. Základní princip zodpovědné spotřeby je neplýtvat a nepodléhat trendu přehnaného konzumu. Znamená to, že se namísto bezhlavého nakupování zbytečností nad svými nákupy zamyslíme a řekneme si, zda kupujeme něco, co opravdu potřebujeme, nebo jestli je to jen další věc, která bude doma zabírat místo a chytat prach. Pokud se k nákupu rozhodneme, měli bychom vybrat kvalitní zboží, které nám bude sloužit dlouho a je vyrobeno ze snadno recyklovatelných materiálů. Takový výběr nám zajistí, že až náš vztah s daným výrobkem skončí, můžeme ho poslat dále do světa, a věřit tomu, že jeho život bude pokračovat. V tuto chvíli se výroba se spotřebou šťastně potkají a podají si ruce.

Co stojí v cestě?

I když je pravda, že velká většina Evropanů své odpady opravdu třídí, na naší cestě k cirkulární ekonomice stále musíme čelit řadě překážek. Jednou z nich je přítomnost materiálů s komplikovaným složením.

Do života se stále uvádějí nové materiály, jejichž recyklovatelnost je zpochybnitelná a často o mnoho složitější, než recyklace materiálů klasických. Trend trvalé udržitelnosti a ekologické spotřeby s sebou bohužel přináší i materiály, vystupující jako „přátelé přírody“, které ve skutečnosti jsou pro naši zemi nečekanou zátěží. Jejich přítomnost celý koncept cirkulární ekonomiky jen komplikuje. Například termín „kompostovatelné“ plasty zní jako sen každého z nás. Kompostovatelný plast přeci znamená, že si nadále mohu užívat výhod plastových materiálů a zároveň být ekologicky zodpovědná. Po použití je jednoduše přidám do kompostu a mám vyhráno. Kéž by to bylo tak snadné. Ve skutečnosti se tato představa zhroutí, jakmile zjistíme, že produkt sice kompostovatelný je, ale pouze při vysokých teplotách průmyslových kompostérů. Tento materiál navíc klasicky recyklovat nelze, což znamená, že ve finále náš rádoby „zelený“ nákup skončí na skládce odpadu.

Jak dál?

Pokud my sami cítíme zodpovědnost za naši planetu a chceme dělat ta správná rozhodnutí, jak bychom se měli chovat?

V jistých ohledech je to vlastně docela snadné. Přístup k věcem z pohledu cirkulární ekonomiky je blízký postoji našich předků, kteří místo vyhazování a hledání náhrady, rozbité věci spravovali a znovu užívali. Je to také o tom, snažit se jednu věc využít několikrát, buď pro ty samé, nebo i rozdílné účely. Může to být něco tak prostého jako využít sáček, ve kterém jsme včera přinesli domu zeleninu, jako obal na svačinu do práce, přinést si ho do obchodu s sebou a opět si v něm odnést ředkvičky či jablka, a když už se jeho životnost opravdu chýlí ke konci, zodpovědně ho spřátelit s jinými plastovými odpady a odnést do žlutého kontejneru.

Když se zamyslíme nad kvalitou materiálu, problematika je komplikovanější. Jak už bylo řečeno, velké množství výrobních materiálů model cirkulární ekonomiky komplikuje. Co se týká výrobků z plastu, jsou to již zmíněné kompostovatelné plasty, nadále biodegrabilní plasty, které v našem prostředí zanechávají obtížné plastové mikročástice a také produkty, které míchají více druhů plastu dohromady. Směsné materiály při recyklaci představují něco jako „technický hlavolam“. I pokud je možné jednotlivé materiály od sebe oddělit, takové úsilí zabere zbytečně mnoho času, energie a peněz. Úspěšný model cirkulární ekonomiky spoléhá na využívání materiálů s co nejjednodušším složením. 

Tipy pro svědomitého spotřebitele:

  • Nekupovat zbytečnosti / Kupovat jen to, co opravdu potřebuji

  • Když nakupujeme, kupovat kvalitní zboží s dlouhou životností, vyrobené z recyklovatelných materiálů

  • ​Co nejvíce se vyhýbat se jednorázovým produktům

  • Využívat věci opakovaně, zamyslet se nad novými možnostmi jejich využití

  • Když naše věci doslouží, odnést je na správné sběrné místo k následné recyklaci

Jako svědomitý spotřebitel možná obětujeme nějaké pohodlí a pár minut času navíc, ale věřte, že je to čas dobře investovaný do budoucnosti naší planety.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.