23. října 2020
Téma:  Oběhové hospodářství
Typ: 
Článek

Jak funguje cirkulární ekonomika ve městě?

Jak funguje cirkulární ekonomika ve městě?

Města zabírají pouhá tři procenta povrchu Země, ale jsou odpovědná za 60–80 procent spotřeby energie a 75 procent uhlíkových emisí. Vysoká koncentrace obyvatel na malém území každoročně vede k produkci statisíců tun odpadu.

Problém, nebo příležitost?

Na první pohled může situace s městy vypadat jako problém. Podíváme-li se na ni ale z jiné strany, začneme města vnímat jako příležitost. Takový postoj zaujala nizozemská nezisková organizace „Circle Economy“, když vyvinula tzv. Cirkulární sken měst. Cílem těchto projektů je zmapovat materiální toky daného města a navrhnout strategické úpravy pro to, aby se potenciální odpad vrátil zpět do oběhu.

Strategické sektory

Základem úspěšného přechodu měst na cirkulární ekonomiku je vytipovat největší zdroje odpadu. Bývá to například sektor stavebnictví, produkce spotřebního zboží, městské služby a domácnosti. Tyto oblasti dnes fungují v lineárním ekonomickém modelu, kde výrobky vznikají bez úvahy o tom, co se s nimi stane na konci jejich často krátkého životního cyklu.

Jedním z hlavních pilířů cirkulární ekonomiky je předcházet vzniku zbytečného odpadu. V praxi to znamená začít již ve fázi designu. Místo produktů, které jsou rychle vyrobeny, rychle opotřebeny a rychle vyhozeny, je nutné navrhovat výrobky chytré, opravitelné a opakovaně použitelné. Platí to i v sektoru stavebnictví.

Na internetových stránkách ministerstva životního prostředí se dozvíme, že „přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří stavební a demoliční odpady“. A kde tento odpad končí? Dodnes končí hlavně na skládkách. Díky Cirkulárním skenům a jejich myšlence modulárních staveb by se i toto mohlo v blízké budoucnosti změnit.

Proč Cirkulární sken?

Přechod na cirkulární ekonomiku je jednou z deseti priorit nynější Evropské komise. Města, epicentra dění s nejvyšší koncentrací obyvatel, nemohou zůstat pozadu.

Cirkulární ekonomika snižuje environmentální dopady měst. Cirkulární skeny uzavírají cykly v co nejmenším měřítku… podporují lokální obchod a zachování vyšší hodnoty výrobků, dílů i materiálů a rozvíjejí pracovní místa v regionech (Amsterdam Circular 2018).

Cirkulární skeny již přijalo za své několik světových měst včetně Amsterdamu, Bilbaa, Almaty nebo Portlandu. V roce 2019 přišel na svět i Cirkulární sken Praha.

O tom, jaké změny dokument inspiroval, si do programu „Let’s talk about it“ s Michaelem Londesboroughem přišel popovídat odborník na cirkulární ekonomiku a spoluautor Vojtěch Vosecký.

Pusťte si jejich rozhovor zde a zjistěte, jaké změny Prahu čekají.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.