04. října 2022
Téma:  Odpovědnost
Typ: 
Video

🥤 Boj s plastovým znečištěním: Jérémy Fouriau z PlasticsEurope o projektu Operation Clean Sweep

Michael Londesborough se setkává s Jérémy Fouriau z organizace PlasticsEurope, aby probral projek Operation Clean Sweep, jehož cílem je eliminovat únik plastových pelet do našich vodních cest. Dozvíte se o závazku průmyslu k nulové ztrátě pelet a o vizi čistší budoucnosti pro naše oceány.
Pro přehrání videa je třeba udělit marketingový souhlas. Udělit marketingový souhlas.


Přepis rozhovoru

ML (Michael Londesborough): Jérémy Fouriau pracuje ve společnosti PlasticsEurope a jeho cílem je dosáhnout nulových ztrát plastových pelet do životního prostředí. Aby toho dosáhl, zavádí v Evropě projekt Operation Clean Sweep. Dnes si s Jérémym budu povídat o cílech projektu OCS a o tom, jak se bude realizovat. Pojďte se mnou si o tom popovídat.

ML: Jérémy, zdravím a vítám tě v pořadu Let's talk online. Moc děkuji, že jsi přišel. V Let's talk about it nás velmi zajímá oběhové hospodářství, zejména se zaměřením na plasty a na to, jak plasty do tohoto nového ekonomického modelu zapadnou. Jako někdo, kdo pracuje na realizaci Operation Clean Sweep, budete hrát významnou roli v práci s plasty v oběhovém hospodářství. Začnu jednoduchou otázkou - jaké jsou hlavní cíle projektu Operation Clean Sweep?

JF (Jérémy Fouriau): Děkuji ti, Michaele, za pozvání. Operation Clean Sweep budu říkat OCS, aby to bylo srozumitelnější.

Hlavním cílem OCS je skutečně dosáhnout nulových ztrát pelet. Je třeba vědět, že v rámci plastikářského průmyslu vyrábíme pelety - to je surovina, ze které se stanou plastové předměty. Projekt OCS vznikl nejprve v USA, a to již před nějakou dobou, a nyní, od roku 2015, jsme my v PlasticsEurope hlavním nositelem tohoto programu v Evropě. Podporujeme členské společnosti, aby se k projektu OCS připojily a dosáhly nulových ztrát pelet.

ML: Řekněte mi tedy něco o rozsahu tohoto projektu. Myslím tím, kolik společností se zde v Evropě podílí na výrobě, přepravě a používání plastových pelet?

JF: Takže celkově, když se podíváte na celý plastikářský průmysl v Evropě, mluvíme o 60 000 společnostech, tedy 60 tisících potenciálních společností, které by se mohly do projektu OCS zapojit. Pokud se podíváte na výrobu, řekl bych, že máme asi 100 společností, s výrobními závody, ve všech zemích Evropy, a zbytek 50 tisíc zpracovatelů, 10 tisíc provozovatelů dopravy a logistiky.

ML: Dobře, a když zmiňujete nulové ztráty pelet, považuji za samozřejmé, že to znamená nulové ztráty pelet do našeho životního prostředí. Takže je to do značné míry krok, který má pomoci zajistit, aby se náš přístup k používání plastů z hlediska životního prostředí očistil. To je samo o sobě rozsáhlá záležitost. Takže to zapadá do nejrůznějších dalších recyklačních strategií využívajících plastový odpad, například... Řekněte mi tedy trochu více o tom, v jakém kontextu jsou plastové pelety pro naše životní prostředí problémem?

JF: Ano, to je vlastně složitá otázka, ty parametry, které jste zmínil. Takže plasty jsou samozřejmě v životním prostředí velmi odolné... neustále vidíme ve zprávách, že nacházíme plasty v životním prostředí. Když se podíváte na studie, některé říkají, že asi 2% plastů nalezených v oceánu jsou plastové granule. Takže vidíte, že to je opravdu oblast, kde má plastový průmysl přímou kontrolu, a proto je program OCS důležitý. Abychom se vypořádali s těmito 2% a snížili dopad tohoto průmyslu na životní prostředí.

ML: A jaká byla dosud úroveň povědomí o této skutečnosti, že až 2 % plastového znečištění našich oceánů tvoří granule? Jsou si toho vědomy společnosti, které pelety vyrábějí a používají?

JF: Ano, takže abych vám uvedl nějaká čísla, v současné době máme v rámci systému přibližně 1 400 společností, takže velmi velké množství společností se zavázalo dosáhnout nulových ztrát pelet. Samozřejmě, pokud si vzpomínáte, zmínil jsem těch 60 tisíc potenciálních společností... Ale když se podíváte na objemy, už teď vám mohu říci, že například všichni členové PlasticsEurope, tedy výrobci surovin, jsou v programu. Takže 100% všech výrobců plastů v Evropě je již součástí projektu.

Takže je to opravdu otázka myšlení a kultury ve firmách, ale stále více vidíme, že tyto posuny z plastikářského průmyslu přicházejí.

ML: Dobře, takže z tvé zkušenosti vám vedení těchto společností velmi rádo vyjde vstříc, jsou pozitivní a mají pozitivní přístup k nástupu do OCS. A ke spolupráci s vámi.

JF: Ano, máte pravdu. Vidíme tento velký posun v myšlení ze strany plastikářského průmyslu. Toto nové myšlení o životním prostředí a o důležitosti ukázat, že nám jako průmyslu na něm záleží, že nejde jen o úsilí občanů, ale také průmyslu. A v případě operace Clean Sweep, OCS, vidíme, že to také přichází. A každý rok například zdvojnásobujeme počet signatářů. Takže to opravdu ukazuje, že se společnosti chtějí starat a projevit svůj závazek vůči životnímu prostředí.

ML: Dobře, ale ještě než přejdeme k tomuto tématu, rád bych se zeptal na pár otázek ohledně fyzikálních vlastností plastových pelet. Myslím tím, jaké jsou jejich rozměry a o jakých objemech se bavíme. Víte, kolik plastových pelet používají určité společnosti... nějaké takové podrobnosti.

JF: Ano. To musíte vědět... abychom vám dal nějaký kontext. Takže pelety se skutečně používají ve výrobních závodech, aby se z nich mohly vyrábět předměty denní potřeby, které všichni používáme. Co se týče velikosti, jsou tvarovány a vyráběny tak, aby to spotřebovalo co nejméně energie. Víte, také proto, abychom snížili uhlíkovou stopu průmyslu. Pokud jde o velikost, bavíme se o 2 milimetrech až 5 milimetrech. Takže vidíte, že jsou velmi malé a někdy je velmi obtížné je zachytit. Proto jsme vyvinuli nejrůznější osvědčené postupy, abychom zabránili jejich úniku do životního prostředí.

ML: Dobře, takže zabránit úniku do životního prostředí, signatáři systému OCS, pojďme si trochu popovídat o tom, jak realizujete svou strategii na vyčištění tohoto... na dosažení nulových ztrát pelet.

JF: Ano, takže možná ještě jeden prvek, který je třeba zmínit kromě velikosti - musíte vědět, že na jeden kilogram plastů obvykle říkáme, že potřebujete 50 tisíc pelet. Takže jen pro představu, o jakém měřítku mluvíme.

ML: Takže mluvíme o mnoha milionech pelet.

JF: Přesně tak, protože máme výrobní závody, které produkují 500 milionů tun plastů ročně, takže je to docela působivé, to množství pelet, které společnosti spravují.

ML: Takže Jérémy, řekni mi víc o tom, jak tyto pelety monitorujeme - jak je můžeme sledovat, jak zjišťujeme, kde se ztrácejí, a jak je pak uklízíme?

JF: No, PlasticsEurope, jako nositel programu, skutečně spolupracuje se všemi členy. Organizujeme sdílení osvědčených postupů, protože hlavním cílem programu je opravdu prevence - chceme zabránit tomu, aby plastové granule skončily v životním prostředí. Proto spolupracujeme se společnostmi, abychom zavedli nová zařízení pro lepší zadržování, pracujeme také na školení zaměstnanců, abychom ukázali, že nám jako celé rodině, celé rodině PlasticsEurope, na tom záleží. Vytváříme povědomí a zahrnujeme nejen členy PlasticsEurope, ale celý hodnotový řetězec. Také pracujeme nejen na sdílení osvědčených postupů, ale také na vytvoření společných cílů pro celé odvětví. Uvedu jeden příklad: pracujeme na vývoji systému certifikace OCS. Myslím si, že to je klíčové pro budoucnost. 

ML: Řekni mi tedy něco o tomto certifikátu... certifikátu OCS. Co musí společnost udělat, aby se mohla stát signatářem tohoto certifikátu, a k jakým povinnostem se zavazuje?

JF: Tak v podstatě my, společně s celým hodnotovým řetězcem, vyvíjíme tento systém certifikace OCS... bude připraven k prvnímu lednu 2022. Jak bude fungovat v praxi? Společně se zbytkem hodnotového řetězce jsme vypracovali soubor minimálních požadavků, které budou muset společnosti splnit, aby byly v souladu s OCS, a tedy certifikovány.

V praxi to znamená, že pokud provozujete zařízení, které vyrábí, zpracovává nebo přepravuje plasty, přijdou k vám během externího auditu auditoři třetí strany, a pokud úspěšně prokážete, že splňujete minimální požadavky OCS, obdržíte certifikát OCS.

ML: Řekni mi něco o výhodách, které držení takového certifikátu přináší výrobcům. Bude pak pro spotřebitele jejich výrobků výhodnější s nimi obchodovat, nebo jak to funguje?

JF: V podstatě musíte vědět, že tento program je od začátku dobrovolný, a proto jsme kladli důraz na vytváření povědomí o projektu. Nyní celý program posouváme do další fáze. Tentokrát jde skutečně o tom, abychom ukázali a prokázali odhodlání. Takže podepsat papír je dobré, ale nyní musí společnosti svůj závazek skutečně prokázat, a to externím auditem, externím auditorem.

ML: Dobře, takže to nejsou jen prázdná slova. Jedná se o řádnou certifikaci na papíře a také o závazek. To je fantastické.

No, řekni mi, Jeremy, jak naléhavá je tato implementace podle tvého ná... co můžeme očekávat do budoucna. Jaké budou přínosy pro společnost zde v Evropě?

JF: No, jak jsem řekl, certifikační systém bude spuštěn k 1. lednu 2022. V případě PlasticsEurope dáme členům tři roky na to, aby byli certifikováni. Takže jakmile bude systém existovat, dáme členům tři roky na to, aby prokázali soulad s programem. Totéž platí pro zbytek odvětví - opravdu je vyzýváme, aby se připojili nejen k programu OCS, ale k celému certifikačnímu systému OCS, a ve výsledku vám mohu říci, že společnosti budou moci prokázat svůj závazek a bude to dobré pro životní prostředí. Protože budete mít externí zainteresované strany, které budou skutečně prozkoumávat výrobní závody, aby se ujistily, že společnosti plní požadavky tohoto velmi přísného programu.

ML: A samozřejmě, pokud požadavky splní, pak se můžeme těšit na nulové ztráty pelet a potenciální 2% snížení plastového odpadu, který se dostává do našich vodních systémů.

JF: Ano, máš pravdu, Michaele. Chci říct, že ta 2 % pocházejí přímo z průmyslu, a tam máme jako průmysl opravdu přímý dopad. Takže tam je v tuto chvíli veškeré úsilí spojené se ztrátami pelet - je to opravdu o prevenci, aby se zabránilo nálezům plastů v oceánech.

ML: Nuže, Jérémy z PlasticsEurope, dovolte, abych vám popřál vše nejlepší ve vašem úsilí a spolupráci s celým odvětvím na projektu Operace Clean Sweep. Děkuji vám za vaši práci a za to, že jste se k nám připojil. Nashledanou.

JF: Děkuji, Michaele. Nashledanou.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.