05. dubna 2022
Téma:  Odpovědnost
Typ: 
Článek

Jak omezit vznik plastového odpadu od samého začátku

Jak omezit vznik plastového odpadu od samého začátku

Množství plastového odpadu neustále roste a vlády po celém světě se jen stěží snaží držet krok. Existuje cesta, jak zakročit a snížit jeho množství od samého začátku?

Viceprezident společnosti NexantECA Manuel Asali tvrdí, že toho lze dosáhnout prostřednictvím rozšíření odpovědnosti výrobce.

Manuel, který pracuje jako konzultant pro petrochemický průmysl v oblasti cirkulární ekonomiky, konstatuje, že ačkoli chování spotřebitelů a vládní podpora hrají důležitou roli při snížení vzniku odpadu, skutečný úspěch začíná již ve fázi výroby. 

V nové řadě rozhovorů ze série LTAI s Michaelem Londesboroughem uvádí, jak nejen petrochemické firmy mění přístup ve snaze omezit množství plastového odpadu a zavést plasty do oběhového hospodářství.

Co je EPR?

Koncept rozšířené odpovědnosti výrobce (v angličtině Extended Producer Responsibility neboli EPR) není úplně nový, přesto je stále důležitější. Co tedy vlastně znamená? 

Jak název napovídá, rozšířená odpovědnost výrobce je politika, která klade větší odpovědnost na výrobce. V praxi by se tento koncept měl projevit tak, že výrobci budou vytvářet kvalitnější zboží, které bude snadno opětovně použitelné, opravitelné a/nebo recyklovatelné, uvádí v prvním videu Manuel Asali.

Konec životního cyklu výrobku

V dokonalém systému EPR by výrobci měli převzít odpovědnost také za výrobky na konci jejich životního cyklu. 

To se může projevit několika různými způsoby. 

Režim pro opravu výrobků

Když se něco rozbije nebo opotřebuje, nemusí se to nutně hned stát odpadem. Dlouhodobou hodnotu výrobku lze nalézt nejen díky kvalitě a dlouhé životnosti, ale také díky opravám. 

To je jeden z důvodů, proč EPR klade důraz na výrobu zboží, které lze snadno opravit, aby se prodloužila životnost výrobku, jak Manuel zdůrazňuje ve druhém videu

Programy zpětného odkupu

Nikdo jiný není pro opětovné využití výrobku vhodnější než jeho původní tvůrce. Opětovné použití výrobků na konci jejich životního cyklu tak, aby buď vyhovovaly stejné potřebě jiným způsobem, nebo plnily zcela nový účel, je módní a zároveň udržitelnou metodou, jak udržet materiály v cyklu oběhového hospodářství a minimalizovat množství odpadu. 

Proto někteří výrobci zavádějí programy zpětného odkupu, díky nimž jsou schopni získat zpět své výrobky od spotřebitelů, oživit je modernizací a/nebo opravou a znovu je uvést do oběhu jako nové výrobky.

Odpadové hospodářství 

Samozřejmě ne všechny výrobky se dají znovu použít nebo opravit. Moderní rychlá společnost dala vzniknout také výrobkům na jedno použití, jejichž životní cyklus skončí rychleji, než řeknete "v oběhu". 

Výrobci, kteří tento typ výrobků vyrábějí, proto hledají další kreativní způsoby, jak naplnit svou odpovědnost. 

Jedním ze způsobů je navázání partnerství s organizacemi odpovědnosti výrobců (PRO)”, prozrazuje Asali v třetím rozhovoru s Michaelem. 

Tyto organizace by měly být neziskovými subjekty, které jsou založeny a kolektivně financovány příslušnými zúčastněnými stranami, aby se staraly o závazky daného odvětví v oblasti EPR. Například organizace pro chemickou recyklaci financovaná výrobci z plastového průmyslu. 

Někteří výrobci si také sami berou na starost vývoj nových technologií, které jim pomohou recyklovat výrobky až na jejich původní stavební prvky, například rozklad plastů pomocí pyrolýzy.

Výrobek budoucnosti

Opatření EPR slibuje, že osvítí cestu k čistší, udržitelnější a cirkulární budoucnosti. Tím, že výrobci přebírají odpovědnost od samého počátku, se zavazují k výrobě kvalitnějších produktů, které lze snadno opravit, znovu použít nebo alespoň recyklovat, čímž se spotřebuje méně primárního materiálu a od samého počátku se zamezí vzniku zbytečného odpadu.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.