19. března 2021
Téma:  Odpovědnost
Typ: 
Článek

Měnící se role petrochemického a rafinérského průmyslu v udržitelné budoucnosti

Měnící se role petrochemického a rafinérského průmyslu v udržitelné budoucnosti

Svět kolem nás se mění. Stále větší důraz klademe na ekologické chování firem i jednotlivců a nejen zájmové skupiny horlivě propagují přechod na cirkulární ekonomiku.

Výzkum a vývoj: předpoklady úspěchu

Jaká je role petrochemického a rafinérského průmyslu v odpovědné budoucnosti? Jak se tato odvětví vyvíjejí a mění? Co pomáhá k jejich úspěšné transformaci? Pro ORLEN Unipetrol, stejně jako pro další silné mezinárodní firmy, je základem výzkum a vývoj. Proto klade velký důraz na práci svých dvou výzkumných center ORLEN UniCRE a ORLEN PIB. 

Tato pracoviště se zaměřují na rozvoj nových technologií s ohledem na jejich zavádění do praxe. Soustřeďují se například na zdokonalování procesu pyrolýzy, která je nejnadějnějším systémem pro plnohodnotné zachování plastů v oběhovém hospodářství. Zabývají se vodíkovou dekarbonizací těžkého průmyslu a rafinérských procesů. A pracují na široké integraci nízkoemisních paliv do pozemní i letecké dopravy. 

Podpora mladých talentů

ORLEN Unipetrol si uvědomuje, že udržitelná budoucnost petrochemického průmyslu není jen otázkou současné generace. Získané znalosti chce předávat nastávajícím vědcům a odborníkům. Proto významně podporuje vzdělávání a rozvoj mladých talentů. Pro tyto účely existuje Nadace ORLEN Unipetrol, která během svého působení rozdělila od roku 2017 již téměř 18 milionů Kč mezi studenty, učitele a školy na podporu jejich vzdělávání a rozvoje. Prostřednictvím projektů, jako je Báječný den s chemií, EDUbus či Pátky s vědou, se snaží ukázat žákům a studentům, že chemie je moderní a atraktivní obor, jehož studium přináší množství objevů a je velkou příležitostí pro budoucí uplatnění.

Strategie odpovědné firmy

Nejen o tyto zajímavé informace se podělil v rozhovoru „Let’s talk about it“ ředitel strategie ORLEN Unipetrolu Martin Gajdoš. Spolu s Michaelem Londesboroughem diskutovali na téma firemní a průmyslové odpovědnosti v měnícím se socio-ekonomickém klimatu dnešní doby.

Pusťte si celý rozhovor zde a zjistěte, jak se mění petrochemický průmysl.

Chcete mít jistotu, že nepřijdete o žádný nový příspěvek?
Přihlaste se k odběru novinek.
Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.